Formulář pro reklamaci

Formulář pro reklamaci

Adresát: Kredex Platform s.r.o., provozovna: nám. T. G. Masaryka 116/9, 79601 Prostějov - květinářství DekorX, IČO 10985468, DIČ CZ10985468

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Formulář můžete odeslat elektronicky, na email: dekorx@dekorx.cz nebo kredex@kredex.cz

 

Datum:

Podpis: